• Meisje bij windmolens

Stroomopwaarts

De energiesector startte onder de naam “Stroomopwaarts” een uitgebreid programma om te komen tot een beter werkend marktmodel. Het programma kent een aantal peilers waarmee de verbetering wordt gerealiseerd. Noordevolt Consulting was bij de ontwikkeling van het nieuwe marktmodel in alle facetten betrokken. Deze worden hieronder kort toegelicht. Sterke inhoudelijke betrokkenheid bestond met name bij de marktprocessen, metermarkt en slimme meters.

Capaciteitstarief
In het oude marktmodel werd een deel van de kosten van de netbeheerder op basis van het verbruik van de aansluiting gefactureerd. In het nieuwe marktmodel is een einde gemaakt aan verbruiksafhankelijke facturatie door de netbeheerder. In plaats daarvan zullen de kosten van de netbeheerder op basis van de capaciteit van de aansluiting worden gefactureerd.

Verplicht leveranciersmodel
Op dit moment zijn er verschillende modellen voor de facturatie van de netwerkkosten: de netbeheerder stuurt zelf een factuur naar de klant, de leverancier stuurt namens de netbeheerder de factuur naar de klant of de leverancier factureert de netwerkkosten bij de klant (en draagt deze vervolgens later weer af aan de netbeheerder).

Metermarktmodel
In het nieuwe metermarktmodel wordt de verantwoordelijkheid voor de collectie en verwerking van meetgegevens verlegd van de netbeheerder naar de leverancier. De leverancier wordt hiermee verantwoordelijk voor het ophalen van meetgegevens, validatie en vaststellen van standen en verbruiken (meetgegevens). De leverancier dient deze verantwoordelijkheid uit te laten voeren door een meetbedrijf. De leverancier heeft de vrijheid om zelf als meetbedrijf op te treden. Door het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de datacollectie wordt de afhankelijkheid van de leverancier ten opzichte van de netbeheerder verminderd.

De leverancier krijgt hierdoor de vrijheid om zijn eigen facturatiemoment te bepalen. Daarnaast wordt de leverancier direct aanspreekbaar door de klant wanneer de data niet correct is. Hij krijgt echter ook de middelen om correcties door te voeren.

Toegankelijk Meetregister
Het Toegankelijk Meetregister is een thans operationeel systeem, waarbij de netbeheerders hun meetdataregisters toegankelijk maken voor de leveranciers. In het nieuwe metermarkt model zullen de leveranciers de verantwoordelijkheid voor de meetgegevens dragen.

Slimme meter
De grootschalige uitrol van slimme meters is in voorbereiding. Met deze meters is het mogelijk om op afstand te communiceren. Het is mogelijk om meetdata uit te lezen en om de aansluitingen aan- en af te schakelen of in doorlaatwaarde te beperken. Communicatie op afstand gebeurd o.a. via het elektriciteitsnetwerk (PLC), GPRS, Internet (IP) of RadioFrequent (RF). Je hoeft dus niet meer fysiek naar de aansluiting om deze acties uit te voeren.

Verbetering mutatieprocessen
De processen switchen, verhuizen en einde levering zullen als gevolg van het nieuwe metermarkt model aangepast worden. Daarnaast is een aantal verbetermogelijkheden geïdentificeerd dat gelijktijdig met de invoering van het nieuwe marktmodel wordt geïmplementeerd. De leverancier heeft in het nieuwe marktmodel meer bevoegdheden, en krijgt daarom ook meer verantwoordelijkheden. In de huidige situatie stuurt de leverancier bij wanbetaling een einde levering naar de netbeheerder. In het nieuwe marktmodel blijft de leverancier bij wanbetaling verantwoordelijk voor het verbruik van de klant tot het moment waarop de aansluiting wordt afgesloten.

Stroomlijnen van de dienstverlening
In het nieuwe marktmodel worden de verschillende organisaties (B’con, ECH en EBO) die afhandeling van de administratieve processen tussen de energiebedrijven faciliteren gebundeld tot EDSN. Deze organisatie moet op termijn de centrale en slagvaardige dienstverlener zijn voor het faciliteren (beleid en uitvoering) van alle niet-competitieve, administratieve processen binnen de Nederlandse energiesector, waaronder zowel wettelijk en niet-wettelijke, en klantgerelateerde en niet-klantgerelateerde ketenprocessen.

Daarnaast wordt in het nieuwe marktmodel toegewerkt naar één standaard voor het berichtenverkeer. In het huidige marktmodel worden parallel EDSN en EDINE berichten gebruikt. Dit is weinig efficiënt omdat de berichten hiervoor van het ene format naar het andere vertaald moeten worden. Daarnaast kan het fouten in de hand werken wanneer de velddefinities van de verschillende standaarden van elkaar afwijken. Bij de overgang naar het nieuwe marktmodel zal worden afgestapt van deze dubbele standaard. De berichten in het nieuwe marktmodel zullen voor alle klantgerelateerde processen worden geformuleerd in EDSN XML.
Daar wil ik meer over weten!