Smart Meter Requirements DSMR

In de Europese Unie zijn richtlijnen van kracht die betrekking hebben op de facturatie van energie.  Minstens twee keer per jaar moeten klanten werkelijke verbruik van Elektriciteit en Gas  en de kosten daarvan gepresenteerd krijgen (In de oude situatie was dit een periode van eens per drie jaar). De gedachte is dat als klanten zich beter bewust zijn van hun energieverbruik, er een besparingprikkel ontstaat.
Energieleveranciers hebben de taak om klanten dat inzicht te verschaffen. Netbeheerders hebben de taak om de leveranciers van (ruwe) meetdata te voorzien. Netbeheerders beheren bovendien de energiemeters die deze data leveren. Deze meetinfrastructuur moet geschikt worden gemaakt om invulling te geven aan de EU richtlijnen.

In 2007-2008 hebben de Nederlandse netbeheerders de eisen neergelegd voor onderdelen van de Nederlandse infrastructuur voor slimme meters. Deze eisen zijn gespecificeerd in de NTA8130-standaard en de DSMR-specificatie. DSMR staat voor Dutch Smart Meter Requirements. Het beschrijft de volledige functionaliteit van de slimme meter infrastructuur, met inbegrip van de begeleidende standaarden voor externe communicatiepoorten P1, P2 en P3. P3 is de communicatiepoort tussen een meter en de centrale toegangsserver bij de betreffende netbeheerder. De P3-interface is gebaseerd op de DLMS/COSEM-standaard met afwijkingen, toelichtingen en toevoegingen. P2 is de poort die de meters (Gas, Elektriciteit, evtl. Warmte en evtl. Water) in een klantinstallatie met elkaar verbindt.  Deze poort is gebaseerd op het zogenoemde M-bus protocol. P1 tenslotte is de interface tussen de Meetinstallatie bij de klant en thuistoepassingen zoals bijvoorbeel een slimme thermostaat. Inmiddels, 2011, is de DSMR 4.0 een feit. Netbeheerders in Nederland hebben inmiddels bij meer dan 100.000 klanten slimme meters uitgerold. De ambitie is om in een periode van ca 9 jaar alle 6 miljoen huishoudens in Nederland te voorzien van slimme meters.

De DSMR is tot stand gekomen in een zogenoemde Concurentie Gerichte Dialoog (CGD). Dit is een vorm van Europese aanbesteding die gericht is op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
In de CGD participeerden naast alle Nederlandse Netbeheerders (verenigd in Netbeheer Nederland) engineeringsbureau's en leveranciers van meetsystemen.

Noordervolt Consulting initieerde het opstellen van de DSMR en voerde het management over het opstellen van de DSMR tot aan release 2.0.

Overigens is het toepassen van slimme meters in Nederland niet helemaal nieuw. Al vanaf het jaar 2000 worden bij ca 100.000 zakelijke energiegebruikers vergelijkbare meetsystemen gebruikt.
 

Daar wil ik meer over weten!