• Airco

Project Zwolle Eemshaven

Het Nederlandse koppelnet verbindt de grote elektriciteitscentrales met elkaar en met het buitenland. Het is van belang voor de optimalisatie van de productie, de opvang van storingen en de im- en export van elektriciteit. Het net wordt beheerd en geëxploiteerd door TenneT. Met de 380 kV-lijn Zwolle-Eemshaven, die in het midden van de jaren 1990 in gebruik werd genomen, bereikte dit net zijn voltooiing. Destijds werd gedacht aan een periode tot ca 2020. Noordervolt Consulting verzorgde het projectmanagement voor schakelstations in deze lijn.

De honderdvijftig kilometer lange lijn verbindt zowel de nieuwe als de oude Eemscentrale met de rest van het Nederlandse net. De lijn zorgt ook voor een extra verbinding met Duitsland en voor de verbinding met Noorwegen via de NorNed zeekabel. Via deze laatste verbinding kan tijdens piek-uren 700 MW Noorse waterkracht-elektriciteit worden geïmporteerd, terwijl tijdens daluren eenzelfde hoeveelheid Nederlandse elektriciteit kan worden geëxporteerd. De lijn Zwolle-Eemshaven is derhalve ook van groot belang voor het functioneren van een Europese elektriciteitsmarkt. Technisch is bijzonder aan het project dat twee van de drie schakelstations gesloten zijn uitgevoerd en dat in Eemshaven een speciaal schakelschema is toegepast waardoor nooit meer dan één eenheid tegelijkertijd behoeft uit te vallen. Ook is gebruik gemaakt van dradenbundels die zwaarder belast kunnen worden, maar toch minder wegen. Voorts is in de draden van de nieuwe lijnverbinding een glasvezelkabel ingebouwd voor de bewaking en bediening van het net vanuit het Landelijk Bedrijfsvoeringscentrum van TenneT. Voor de rest van het land maakte TenneT toen nog gebruik van een straalverbindingsnet. In de lijn en de bijbehorende schakelstations investeerde TenneT circa 800 miljoen gulden. Ook bestuurlijk vraagt een dergelijk project een grote inspanning. Zo moesten onder andere de bestemmingsplannen van drieëntwintig gemeenten worden aangepast. Verder werden met grondeigenaren in totaal 900 'recht-van-opstal'- overeenkomsten afgesloten.

Het project werd uitgevoerd volgens het principe faseren, Beslissen, Beheersen  en in de volgense fases opgedeeld:

Initiatie        : beschijving project aanleiding en doel; project resultaat op hoofdlijnen; PiD
Definitie      : afgebakende projectscope; Programma van eisen; ontwerp op hoofdlijnen;
                     grotere nauwkeurigheid tijd en geld
Ontwerp     : detailontwerp; aanbestedingen; contracteren; (verwerven van vergunningen)
Realisatie  : bouw; implementatie; (testen en inbedrijfname, overdracht aan beheerorganisatie)
Nazorg       : Afwerken restpunten; lessons learned


De verbinding is tijdig en binnen het beschikbare budged in bedrijf genomen in 1995/1996. 

Daar wil ik meer over weten!