Meetbedrijf

Meetbedrijven vormen naast leverancies van energie en netbeheerders één van de peilers in de Nederlandse energiemarkt. Een Meetbedrijf zorgt voor de tijdige collectie van enegiegebruiksdata, validatie van die data en de goede werking van Meetinstrumenten ("Meters").

In 2004 bestonden binnen het Essent Concern vier Meetbedrijven. Processen van deze vier bedrijven waren niet uniform, dataopslag was per bedrijf anders geregeld, op het grootverbruik segment werd verlies geleden en de procesperformance liet te wensen over.  De Meetebdrijven waren, als commerciele unit, in de BusinessUnit Energie ondergebracht.

Uit oogpunt van ketenbeheersing was het logischer om de meetbedrijven onder te brengen in de Business Unit Netwerk. Hierna is een programma gestart , het Deltaplan, om de processen binnen elk van de vier bedrijven te uniformeren. Ook werd één gemeenschappelijke dataopslag gerealiseerd (SAP). Dit was tevens de basis van het werkorder systeem. Gelijktijdig is een organisatie intergratie voorbereid en doorgevoerd. De vier oorsprokleike Meetbedrijven waren nu samengevoegd tot 1 slagvaardig Meetbedrijf. Er is in de die eerste fase een synergievoordeele van ca 10 % gerealiseerd. De rode cijfers waren nu zwart. Door verspilling uit te bannen is het resultaat in latere jaren opgekrikt naar een EBIT van meer dan 15 %.

In latere jaren zijn de mogelijkheden tot verdere resultaatverbetering onderzocht. Samenwerking met andere bedrijven vormde hiervoor de basis. Onder invloed van de ontwikkelingen in de consumeneten markt zijn vergaande plannen tot samenwerking uitgesteld. Prioriteit is toen gegeven aan het gereed maken van het Meetbedrijf voor het nieuwe marktmodel. Omdat een deel van de verantwoordelijkheden van het Meetbedrijf werd verplaatst naar de netbeheerder betekende dit een nieuwe herstructurering van het bedrijf.
Deze herstructurering is eind 2009 afgerond. Hiermee was het (inmiddels) Enexis Meetbedrijf klaar om haar rol in het nieuwe marktmodel te spelen.  Een rol waarin naast single-site klanten, Multisites en zg Artikel 1 lid 2/3 klanten een belangrijke peiler vormen.

Directeur van het Meetbedrijf in de beschreven periode was de leter oprichter van Noordervolt Consulting.

Daar wil ik meer over weten!