• Windenergie

De Expeditie

De Expeditie is een veranderingsprogramma dat in 2008 gestart is bij Enexis Meetbedrijf. De ambitie van Enexis was een operationeel excelente organisatie te creeëren en beter in te spelen op verandering in de gevraagde producten en diensten. In 2008 is vastgesteld dat er op het vlak van

  • Processen en Systemen
  • Klant en Markt
  • Medewerkers en management
  • Veranderingen moesten worden doorgevoerd.
In het programma werd in kaart gebracht welke de producten en diensten Enexis Meetbedrijf wil leveren.Via de Lean methode zijn de bedrijfsprocessen verbeterd en is de proceskwaliteit meetbaar gemaakt. Om te borgen dat er voordurende verbetering mogelijk blijft is er een veranderingsproces gedefinieerd waarin medewerkers en management uit alle lagen van de organisatie deelnemen. Gezamenlijk bepalen zij welke veranderingen kansrijk zijn en kunnen worden doorgevoerd.
Medewerkers en Management zijn getraind op de vlakken "Gedrag" en "Leiderschap".

De Expeditie werd geleid door Noordervolt Consulting en is in het voorjaar van 2010 afgesloten.  

Daar wil ik meer over weten!