Project Management

Resultaat leveren met een projectmatige aanpak. Dat vinden we leuk. Of het nu gaat over bouwprojecten met veel externe stakeholders, of om organisatieprojecten die worden uitgevoerd terwijl de winkel open blijft. Onze besturingsaanpak is: Faseren, Beslissen, Beheersen

Voor de start van een projectfase zorgen wij voor een beslisdocument waarin naast projectinhoudelijke elementen, de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie, gedefinieerd zijn. Zo is voor de aanstaande projectfase precies duidelijk wanneer die is afgerond, wat de kosten/opbrengsten zijn, en welke producten geleverd worden. Dat beslisdocument is afgestemd met stakeholders voordat de opdrachtgever gevraagd wordt om akkoord te geven. Risco’s voor het projectresultaat worden per fase gevolgd en, zo mogelijk. gemitigeerd. Vanzelfsprekend wordt er in elke fase periodiek gerapporteerd over de projectvoortgang.

Daar wil ik meer over weten!