• Groene lampen?
  • Zonne-energie
  • Windenergie

Energie Advies

Energie is voor u een randvoorwaarde. Energie, en alles wat er bij komt kijken, is ook complex. U wilt er eigenlijk geen tijd aan besteden. Liever tijd in uw eigen klanten-, producten- en diensten steken. 

Laat u door ons helpen op de volgende gebieden:

Energieproductie, -Transport en -Opslag
Er zijn diverse mogelijkheden om in uw eigen behoefte te voorzien. U kunt kopen bij een leverancier, maar u wilt hiervan minder afhankelijk zijn. U wilt wellicht besparen, of u ziet mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Dat kan steeds duurzamer én economischer. Klik hier om een indruk te krijgen waarmee u dan te maken krijgt. 

Energieverbruik Meten
Iedereen die een aansluiting heeft op een energienet (gas, elektriciteit of warmte) moet ook een energiemeter hebben.
De registratie door die meters vormt de basis voor de energiefactuur die u ontvangt. U mag zelf kiezen door welk bedrijf  (Meetverantwoordelijke of Meetbedrijf) u uw meters wilt laten verzorgen. Misschien wilt u het ook zelf doen. Die mogelijkheid bestaat ook. Meer weten, lees dan  hier verder.

Wetten en regels
De basis van de energiemarkt in Nederland wordt gevormd door de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet. Deze wetten zijn praktisch uitgewerkt in codes. Regelmatig worden de wetten en codes aangepast. Dat levert marktkansen en beperkingen op. Speelt dat voor u ook? Wellicht kunnen wij u helpen.

Groen
Cradle-to-Cradle. Een gesloten kringloop. Energievoorziening die op zichzelf staat. Die gebaseerd is op kortcyclisch gebruik van grondstoffen. Een mooie droom. De weg om er te komen loopt van Gebruik via Besparen naar Hergebuik en Vervangen, uiteindelijk naar C2C. Een middel om die droom te realiseren is het Lokale Duurzame Energiebedrijf. Daar liggen mogelijkheden zowel voor bedrijven als voor particulieren. 

Daar wil ik meer over weten!