Programma Management

Wet- en regelgeving veranderen, u wilt uw markt rigoureus anders benaderen, u wilt uw productiemiddelen anders inrichten. Dit zijn voorbeelden van ontwikkelingen waarbij meerdere activiteiten/projecten, vaak verschillend in omvang, ontplooit worden om uw doel te bereiken. Ze lenen zich uitstekend om te bundelen in Programma's.

Ligt bij Projecten de nadruk vooral op het project resultaat, bij Programma’s staat het organisatiedoel (Missie, Visie en Ambitie) eerder centraal. Programma’s zijn een samenstel van logisch samenhangende projecten en activiteiten. Gezamenlijk hebben ze als doel inhoud te geven aan de (verandering van) de missie of nieuwe ambities van bedrijven. Programma’s worden gefaseerd om risico’s te beheersen, betrokkenheid- en draagvlak te creëren. Het gaat erom om op het juiste moment projecten en activiteiten te starten (en te stoppen) om het doel binnen bereik te brengen. Hierbij is voldoende afstemming met u als opdrachtgever cruciaal om bij te sturen als de omstandigheden dat vragen.

Daar wil ik meer over weten!