Particulier netbeheer

De Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet zijn op 20 juli 2012 gewijzigd. Deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor eigenaren van private netten.

Produceert u (groene) energie en wilt u buiten het openbare net om leveren aan derden, dan bieden de gewijzigde wetten interessante mogelijkheden.
Met de wetswijziging zijn de begrippen Gesloten Distributie Systeem (GDS) en de Directe Lijn (Directe Leiding) in de E-wet en de Gaswet opgenomen. Eigenaren van een GDS kunnen een ontheffing aanvragen voor het aanwijzen van een netbeheerder. Voor een Directe Lijn hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met een melding bij de NMa. Ook gelden voor de Directe Lijn minder strenge eisen dan voor een GDS.

De meeste neteigenaren die nu een ontheffing hebben voor het aanwijzen van een netbeheerder dienen vóór 21 november 2012 een nieuwe ontheffing aan te vragen bij de NMa. Ook neteigenaren zonder ontheffing moeten een keuze maken: ontheffing vragen, aansluiten op het openbare net of 'directe lijn' worden?

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijzigingen voor uw situatie? Moet u een (nieuwe) ontheffing aanvragen of kan uw net als Directe Lijn worden aangemerkt? Moet u derden toegang geven tot uw net en welke praktische gevolgen heeft dat voor u? Wat betekent dit voor de tarieven die u vraagt of betaalt? Waar moet u rekening mee houden wanneer u van plan bent een eigen net aan te leggen of over te nemen?

Op korte termijn meer info over deze materie. Volg de nieuwsberichten op deze site of op Twitter "@Noordervolt"
 

Daar wil ik meer over weten!